Facebook
+48 660 110 366 | biuro@js-metals.pl
USŁUGI / CHEMIA

W ramach usług oferujemy:

  • Usuwanie metali ciężkich z roztworów roboczych wycofanych z ciągu technologicznego z poziomu kilku g/L, do stężenia kilku mg/L z odzyskiem wydzielonych metali lub sprzedaż uzyskanych koncentratów metali do zakładów przetwórczych
  • Redukcja zawartości metali ciężkich w roztworach płuczących elementy obrabiane do poziomu określonego przez normy europejskie dla ścieków uzdatnionych, umożliwia to spust ścieków bezpośrednio do kanalizacji komunalnej
  • Wdrażanie linii do produkcji odzysku i produkcji metali rzadkich
  • Oczyszczenie wód ściekowych z metali ciężkich do poziomu zgodnego z normą dla wody pitnej
  • Usuwanie zanieczyszczeń z wód technologicznych do czystości zgodnej z wymogami stawianymi wodzie zdemineralizowanej, umożliwiające zamknięcie obiegu wody technologicznej, jest to nowość w skali Europy Wschodniej, szczególnie polecane w galwanizerniach i przy obróbce metali kolorowych
  • Usuwanie arsenu (silna trucizna) ze ścieków metodą filtracji i utylizacji poprzez przeprowadzenie w postać nierozpuszczalną i nietoksyczną dla ludzi i zwierząt, jest to nowość w skali światowej
  • Wdrażanie instalacji uzdatniania wody oraz instalacji oczyszczania ścieków
  • Wdrażanie instalacji do produkcji biopaliwa z odpadów tłuszczowych
  • Wdrażanie instalacji do usuwania chlorowcopochodnych organicznych z wody
  • Wdrażanie instalacji do wydzielania kwasów z roztworów soli.


Potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych usług są dostarczane atesty wystawiane przez akredytowane instytucje badawcze, potwierdzające zgodność wyrobów z polskimi lub europejskimi normami.